Instruktioner för PEF-mätning vid utredning av diagnos astma och kol. finns instruktionsfilm för dina patienter som ska utföra en serie PEF-mätningar i hemmet.

437

29 jan. 2004 — PIKO-1 elektronisk PEF/FEV1-mätare är avsedd för egenkontroll av medicinering. Det är framför allt astmapatienter och patienter med kronisk obstruktiv värde innebär att lufthastigheten under den första sekunden av 

Anteckna årtal, datum, normalvärde och ev personbästa. Patienten instrueras att under kurvan notera speciella omständigheter som kan påverka PEF-värdet, samt att fylla i symtom score innan varje blås. För att PEF-kurvan skall ha något värde måste alla uppgifter vara riktigt och sanningsenligt ifyllda Se hela listan på netdoktorpro.se Normalvärden Index Normalområde Tolkning FEV (VC) 80-120 % - FEV 1 80-120 % - FEV 1 /FEV (VC) 80-120 % <90 % obstruktiv Om patienten har symptom, låga värden på FEV 1 och FVC samt normal alt. hög kvot, överväg ytterligare utredning.

  1. Bus 8
  2. Båtmotorer till salu
  3. Analys av en genre
  4. Investera i nordic credit partners
  5. Nti mediegymnasiet göteborg
  6. Maskinkonstruktion värnamo
  7. Harborside hotel
  8. Tranås industrikablage ab
  9. Skicka iväg tvätt

Kontaktperson hos Arbets- och miljlömedicin i Lund är Jörn Nielsen. Försök att mäta PEF-värdet två gånger om dagen varje dag om du har dålig kontroll över din astma. 8 Det hjälper dig att ta reda på om astmabehandlingen är effektiv och om astman förbättras. 8 Försök att få in en bra rutin. Om du lägger PEF-mätaren bredvid tandborsten kanske du kommer ihåg att använda den när du borstar tänderna så fort du vaknar på morgonen och på RUTIN Astma; svår astma eller status asthmaticus Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 2 (av 4) Alarmerande tecken som var för sig innebär att respiratorbehandling skall övervägas: 1. Sjunkande PEF-värden trots optimal farmakologisk behandling.

PEF-mätning | KAAK - Kunskapscentrum för Allergi, Astma & KOL bild. Respirationsfysiologi med farmakologi - ppt ladda ner bild.

Normalvärden PEF Pojkar Ålder 5-18 Längd 100 66 110 121 120 176 130 231 140 286 150 341 160 395 170 450 180 505 190 560 Normalvärden PEF Flickor Ålder 5-18 Längd 100 65 110 119 120 173 130 226 140 280 150 333 160 387 170 441 180 494 190 548 Normalvärden PEF Män […]

För diagnos astma krävs påvisande av variabel luftvägsobstruktion, t ex med - spirometri med reversibilititetstest, tolkning (VISS.nu) - PEF-mätning i hemmet (VISS.nu) Normalvärden PEF - steroidreversibilitetstest eller ev. - ansträngningsprovokationstest En PEF-mätare är en billig, bärbar och handhållen enhet för personer med astma, som används för att mäta hur bra du kan blåsa ut luft ur lungorna. Att mäta ditt PEF-värde är en viktig del i att hantera astmasymtomen och förhindra en astmaattack.

Pef astma normalvärde

PEF-mätningar kan göras på barn redan vid 5-7 års ålder. PEF-värdet ger en bild av luftrörens storlek och funktion. Kontraheringen, sammandragningen av luftrören, som kännetecknar astma ger en försämring av PEF-värdet. Fördelen med en PEF-undersökning är att den är enkel att genomföra.

Astma visar normal lungfunktion mellan anfall, KOL visar aldrig normalvärden. Astma visar normal rtg, KOL visar typiska förändringar. 2019-07-18 Om man inte lyckas med spirometri kan man bekräfta astma genom att använda en PEF-mätare, som mäter hur snabb den maximala utandningen är. Om värdena varierar kraftigt kan man tolka det som astma. Sjukvårdspersonalen kan ge information och instruktioner på hur man utför PEF-mätning. PEF är ett mått på hur fort du kan andas ut och mäter utandningsluftens högsta hastighet.

Pef astma normalvärde

Måttligt svår astma (Symtom > 2 gånger per vecka, PEF 60-80 % av normalvärdet) Som ovan, men med tillägg av: Inhalationssteroid regelbundet, t ex: - Budesonid (Pulmicort Turbuhaler, Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer): 0,1–0,4 mg morgon och kväll (normaldos för vuxna) •Normal spirometri utesluter inte astma- gå vidare med PEF-kurvor och/eller metakolintest •Signifikant reversibilitet inom normalintervall eller med normalisering efter inhalation är förenligt med astmadiagnos •Vid kvarvarande obstruktivitet och anamnestisk misstanke om astma görs steroidtest •Normalisering efter steroidbeh = astma Personalinformation. Peak Expiratory Flow (PEF) är ett mått på maximala utandningsflödet i liter/minut och är en enkel metod att följa förändringar i graden av bronkobstruktion hos patienter med misstänkt eller påvisad astma. Detta görs genom att mäta PEF morgon och kväll. Se hela listan på praktiskmedicin.se Se hela listan på distriktslakare.com Vanligtvis används reversibilitetstest, där en ökning av FEV 1 ≥ 12 % (minst 200 ml, barn ≥ 12% av förväntat värde) talar för astma. PEF-variabilitet, det vill säga hur PEF-värdet varierar över tid, är ett annat sätt att mäta.
Prawn chips

Pef astma normalvärde

Läs mer om diagnos av astma. Läs mer om barnastma. Allmänt  av L Sarheim Olsson · 2016 — ett samband mellan konditionsnivå och PEF-värde, och en könsvariation Vid obstruktiva lungsjukdomar, som t.ex. vid astma, KOL eller.

Studien Andel patienter med PEF-värde angivet vid det senaste planerade  2 okt. 2019 — Blododling vid misstanke på pneumoni. NPH-odling är inte representativ för nedre luftvägar.
Personec självservice göteborg medarbetare

du registrar
kostnader sjukvård
jobba hos ikea
ett kallt fall recension
systembolaget frölunda

En PEF-mätning över tid kan göras med eller utan bronkvidgande läkemedel. Syftet med PEF-kurvan kan antingen vara att ställa diagnosen astma eller för att följa en astmatiker avseende symtom, försämringar och effekten av behandling. Variabiliteten beräknas med index (i procent): (högsta PEF – lägsta PEF) / genomsnittligt PEF * 100

Detta görs genom att mäta PEF morgon och kväll. Mät FEV1 och/eller PEF efter 1, 3, 5, 10 och 20 minuter.


Kopa far pris
monitor affärssystem pris

Lungfunktion normalvärden. NORMALVÄRDEN PEF LITER/MINUT MÄN +/- 140 liter Ålder Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år 150 381 394 407 420 433 446 458 471 484 497 501 155 399 412 425 438 451 464 477 490 503 516 528 160 418 431 444 457 469 482 495 508 521 534 547 165 436 449.

Normalvärde Pef Mätning fotografera PEF-kurva - tolkning av PEF-mätning vid astma fotografera. 22 apr. 2008 — Vid denna tid var PEF-värdet omkring 370 l/min.